Bulgaristan'da yapılacak olan Parlamenter seçimlerinde

Bulgaristan’da yapılacak olan Parlamenter seçimlerinde Türkiye’de sandıkların açılabilmesi ve seçmenlerin oy kullanılabilmeleri için;

9 Mart 2021 tarihine kadar

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit adresine elektronik posta (e-mail) ile dilekçe (заявление) doldurup müracaat edilmesi gerekmektedir.

https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

Във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. избори за нородни представители, българските граждани могат да подават заявления за гласуване извън страната на Интернет страницата на Централната избирателна комисия на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit Съгласно чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс, избирателни секции се образуват въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1. Особено важно е коректното попълване на личните данни на съответния заявител, както и на местата, където желаете да гласувате – населено място, район, квартал. Потвърдените заявления на граждани, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/registeredПрипомняме, че съгласно Решение № 1992-НС от 05.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, организациите на българските граждани могат да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Във връзка с това, не по-късно от 25 дни преди изборния ден (до 9 март 2021 г.), от името на Вашата организация може да направите предложение до Генералното консулство на Република България в Истанбул за разкриване на избирателни секции за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Молим в писмените си предложения да посочите точните адреси на подходящи места за разкриване на избирателни секции, като се събразявате с изискването тези места да позволяват гласуването да се извърши при спазване на противоепидемичните мерки за корона-вирус. В случай че решите да направите предложение за разкриване на избирателна секция, то следва да бъде оформено на български език и адресирано до Генералното консулство на Република България в Истанбул от името на Вашата организация. Предложенията може да бъдат сканирани и изпратени до нас по електронна поща.