Bulgaristan Cumhuriyet İstanbul Konsolosluğu – Mesajı

Bulgaristan Cumhuriyet İstanbul Konsolosluğu – Mesajı
Кonsolosluk hizmeti – Başkonsolosluğu İstanbul
1.Bulgaristan Vatandaşlarını bilgilendiriyoruz,Türkiye Cumhuriyetinde ikamet edenler-10.07.2017 itibaren başvurular geçici pasaport için(pasavan), kabul edilecektir Bulgaristan Başkonsolosluk İstanbul
Pazartesi-Perşembe -saat 11:00 ile 12:30 arası
2. Bulgaristan vatandaşların hizmetlerini hızlandırmak için,başvuru yapacak adayları bilgilendiriyoruz: başvuru sırasında getirmemeli zorunlu Garanti banka dan alınan orijinal makbuzu.
3.Bulgaristan Başkonsolosluk İstanbul başvuru sayısında artış olan bireyler bilgilendiriyoruz 10.07.2017 itibaren –Vize D başvuru yapacak adayların
evrakları kabul edilecektir Bulgaristan Başkonsolosluk İstanbul Pazartesi-Perşembe –saat 14:00 ile 16:00 arası