Bulgaristan'da Schengen vizesi sahipleri için 90 güne kadar vizesiz rejim

Bulgaristan’da Schengen vizesi sahipleri için 90 güne kadar vizesiz rejim

25 Ocak 2012 tarihinde Schengen Bulgaristan’a tam üyelik tarihine kadar tek taraflı olarak geçerli Schengen vizesi sahiplerine vize rejimini uygulayacaktır kararda Bulgaristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu. Bunlar kısa konaklamalar için bir Bulgar vizeye sahip olmaları gerek kalmadan, ilk giriş tarihinden itibaren her altı aylık dönemde en fazla üç aylık bir süre için Bulgaristan Cumhuriyetinde girip ikamet etme hakkına sahip olacaktır. Karar 31.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Schengen Vizesi Hakkında Bilgiler

 

Schengen Vizesi, uygun makamlar tarafından ilgili tarafa Schengen Bölgesini ziyaret etme ve Schengen Bölgesi dâhilinde seyahat etmeye yönelik olarak düzenlenen belgedir.

Schengen Bölgesi, vatandaşlarının tek bir ülke olarak bu bölge dâhilinde serbest dolaşımına izin vermeyi kabul eden 26 ülkeden oluşmaktadır. Schengen anlaşmasıyla bağlı 26 ülke arasından 22 tanesi AB’nin parçası, diğer 4 tanesi ise EFTA’nın (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) parçasıdır.

Schengen bölgesi Birleşik Krallık hariç olmak üzere Avrupa ülkelerinin çoğunluğunu kapsar ve Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs ve İrlanda gibi ülkeler yakında anlaşmaya taraf olacaktır. Ancak, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn gibi Schengen bölgesine ait olup serbest dolaşım politikasını destekleyen fakat AB’nin parçası olmayan ülkeler de bulunmaktadır.