Eski Bulgaristan Göçmenlerine Bulgaristan Vatandaşlığı

Bulgaristan’dan geçmişten 1989 yılına kadar Türkiye topraklarına yaklaşık 1.000.000 Türk göç etmiştir.Bu göçler değişik göç anlaşmaları doğrultusunda gerçekleşmiş olsa da 1989 yılında gerçekleşen son göç dalgaları Bulgaristan Hükümeti’nin orada yaşayan Müslümanlara uygulamış olduğu etnik baskıdan kaynaklanmaktadır.
Günümüzde iki ülke arasında yapılan anlaşmalar neticesinde eski göçmenlerin(1951 Bulgaristan göçmenleri,1968 Bulgaristan göçmenleri,1972 Bulgaristan göçmenleri,1978 Bulgaristan göçmenleri ve 1989 Bulgaristan Göçmenleri) ve Türkiye’de doğan çocuklarının,torunlarının talepleri doğrultusunda Bulgaristan Vatandaşı olabilme hakkı tanınmıştır.
Kurumumuz Bulgaristan Vatandaşı olmak isteyen göçmenlere gerek Türkiye’de isim denklik belgesi ve diğer apostilli belgeleri,gerekse Bulgaristan’da tercüme ve tüm Vatandaşlık işlemleri sonuçlanıncaya kadar bütün işlemleri süresince profesyonel hizmet vermektedir.